Antonina Mamet Psychoterapeuta
Kim jestem?
Dzień dobry,
Jestem certyfikowaną psychoterapeutką osób dorosłych (nr certyfikatu PTP 1022), pracuję w podejściu
psychodynamicznym oraz
nurcie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy).
Korzystam także ze zdobyczy innych nurtów terapii w zależności od Twoich potrzeb.

– Antonina Mamet

Dlaczego można mi zaufać?
Wiedza i doświadczenie
Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, z których najważniejsze to:
 • Brainspotting Faza 1 i 2 – (2024).
 • Pomocy, mój klient zażywa psychodeliki! Jak pomagać osobom korzystającym z psychodelików zgodnie z ACT (2024).
 • Centrum ISTDP – Core Training, Kurs: Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (od 2020 do 2022).
 • Całościowy, 4-letni kurs psychoterapii, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii (od 2014 do 2018).
 • Roczny Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt (od 2012 do 2013).
 • Roczny kurs I stopnia: „Podstawy Hipnozy Klinicznej dla Profesjonalistów” w Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą (od 2019 do 2020).
 • Grupowe Treningi Balintowskie zakończone certyfikatem: Lider Grup Balinta (2009, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2022).
 • Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym – Instytut Studiów Psychoanalitycznych (2018).
 • Laboratorium Psychoedukacji: Wprowadzenie do teorii i praktyki ISTDP (2019).
 • Akademia Medyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu (tytuł magistra – 2009).
 • Akademia Muzyczna, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii (od 2006 do 2009).
 • Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych: warsztat TADS-I (2021).
Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam i nadal rozwijam w:
 • Zespół Specjalistycznych Poradni HarmonyMed (od 2023 do teraz).
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny; Klinika Psychiatrii; Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny, przy ul. Pasteura 10 we Wrocławiu (od 2017 do 2022).
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Homine (od 2018 do 2022).
 • Gabinet Psychologiczny Magdalena Senderowska (od 2016 do 2018).
 • Staż kliniczny: Kurs doskonalący Psychoterapia Praktyczna (2016 i 2017).
 • Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego (2016).
 • organizacji pozarządowej pracującej z rodzinami dysfunkcyjnymi (2011-2013)
 • współpracując z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Chorych na Łuszczycę (2015-2016)
W czym Ci pomogę?
Pomagam osobom:

w kryzysie, w trudnej sytuacji życiowej,

które chcą lepiej rozumieć siebie, swoje zachowania i stany wewnętrzne,

potrzebują nauczyć się radzić sobie z lękiem i uczuciami,

doświadczają trudności i objawów depresyjnych, nerwicowych i osobowościowych,

doświadczają trudności wynikających z przeszłych doświadczeń, od których nie mogą się uwolnić,

doświadczają trudności w relacjach, z komunikacją i asertywnością,

doświadczają dużo lęku, niepokoju, stresu i jego skutków.

Z uwagi na doświadczenie pracy w opiece zdrowotnej szczególnie interesuje się terapią osób z objawami i schorzeniami psychosomatycznymi, wynikającymi ze związku psychiki z ciałem, które po przeprowadzonych badaniach medycznych, nie znalazły wyjaśnienia (takie jak m.in. duszności, bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy, mroczki przed oczami, drętwienia kończyn, bóle głowy, fibriomialgia, jelito drażliwe, łuszczyca, choroby z autoagresji).
14700+
14700+
Przeprowadzonych sesji terapeutycznych
5+
5+
Zdobytych dyplomów
17+
17+
Lat doświadczeń w pracy z pacjentami
4157+
4157+
Godzin przebytych szkoleń i kursów
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Współpracuję z Centrum ISTDP
Czym jest
Intensywa Krótkotermina Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy)

To sposób pracy terapeutycznej skoncentrowany na uświadomieniu i intencjonalnym zrezygnowaniu z mechanizmów obronnych będących wyuczonym, nieświadomym i niefunkcjonalnym sposobem radzenia sobie, zastąpieniu ich bardziej funkcjonalnymi nawykami i zachowaniami, ze szczególnym uwzględnieniem nauczenia się regulacji lęku, który jest przyczyną sięgania po niesprzyjające dobremu samopoczuciu i zdrowiu, sposoby radzenia sobie. Dzięki temu możliwe jest dotarcie do zablokowanych uczuć, pragnień, opinii, tęsknot i uwolnienie ich, co skutkuje pozbyciem się objawów, poprawą samopoczucia i funkcjonowania w relacjach. Jest to intensywna, zarówno dla terapeuty, jak i pacjenta, metoda pracy terapeutycznej wywodząca się z psychoanalizy (czemu zawdzięcza swą nazwę – krótkoterminowa, gdyż zmiana uzyskiwana jest w relatywnie krótszym czasie w porównaniu z psychoanalizą) integrująca podejście: psychodynamiczne, humanistyczne,  teorię więzi, behawioralno-poznawcze i wiedzą medyczną (z obszaru neuronauki i fizjologii układu nerwowego). Sesje odbywają się najczęściej raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie po 90 minut. 

Terapia zaczyna się od ustalenia przyczyn zgłoszenia i celu terapeutycznego tak, byśmy mogli patrzeć w tym samym kierunku. Na wstępie omawiam także tzw. kontrakt, czyli  warunki współpracy i wzajemne oczekiwania. Jest to bardzo ważny element rozpoczynający terapię z uwagi na konieczność Twojego zaangażowania się w proces terapeutyczny, wysiłek i gotowość do przyglądania się sobie oraz nawykowym sposobom zachowania i przeżywania. 

W pracy terapeutycznej kieruje się przekonaniem, że największym czynnikiem leczącym jest relacja terapeutyczna, w której odzwierciedlają się trudności, z jakimi mierzysz się na co dzień.  Dlatego też często odwołuję się do niej, by w „tu i teraz” móc zrozumieć wewnętrzny problem, z którym przychodzisz. 

Bardzo ważnym punktem wyjścia do terapii jest jej dobrowolność, motywacja, pragnienie zmiany oraz Twoja gotowość, by aktywnie zaangażować się w proces terapeutyczny, co polega w praktyce na wnoszeniu treści, konkretnych przykładów trudności, możliwie bez cenzury, istotnych z punktu widzenia celów, które chcesz osiągnąć. Wbrew stereotypowym opiniom, nie potrafię czytać w myślach i by zrozumieć Twoje problemy, potrzebuję Twojej aktywnej współpracy w tym procesie.

Czym jest
Terapia Psychodynamiczna

To długoterminowa metoda leczenia dotycząca zdrowia psychicznego, której podstawowym założeniem jest istnienie nieświadomej części umysłu i jej wpływu na zachowanie i przeżywanie konfliktów wewnętrznych, trudności w relacjach i zachowaniu. Polega na zastosowaniu różnych technik w stabilnej, przewidywalnej, nieoceniającej i skupionej na Twoich potrzebach relacji terapeutycznej. To wspólne przedsięwzięcie terapeuty i pacjenta. Moim zadaniem jako terapeuty jest słuchanie i pomaganie w zrozumieniu Twojego świata wewnętrznego, mówienie o tym, czego ludzie zwykle nie spostrzegają lub o czym nie mówią wprost. Wszystko, co dzieje się w relacji pomiędzy Tobą a mną jako terapeutą, różne myśli, wyobrażenia i uczucia podlegają rozumieniu i odniesieniu do relacji z ludźmi z Twojego codziennego życia.